2014

Técnicas: moviment i relació amb i entre els objets trouvés, acció i escultura efímera

Dimensiones: de 5cm a 30m de diàmetre

sèrie de accions/intervencions improvisades ad hoc

 

 


ad hoc

created or done for a particular purpose as necessary