2023

Instal·lació i performance cocreada i realitzada per Antillach x Zantop

al pont de St. Agustí de Girona en el  festival INUND'ART 2023

i al balcó de la mediterrània de Tarragona en el Festival El Bunker 2023

2022

Hilari(um) Festival de Land Art i instal·lacions efímeres de Cardedeu, setembre de 2022 hilarium.cat

Instal.lación efímera i performance - acción sonora realizada diariamente durant la residencia artística y los días de apertura al público

...

2019

...viure amb poc i d'allò (aparentment) immaterial

2019

Festival de Land-art ArtiGavarres, 2019

http://www.artigavarres.cat/galeria.php?idc=2#prettyPhoto

Proyecto de cocreación con Aleix Antillach

http://leix.org

 

2014

serie de acciones e intervenciones improvisadas ad hoc

 

 

2009

Dinergia I - Llavors... Dinergia II - Armonia Diatéssaron  Dinergia III - Auria ad infinitum  Materials: Dinergia I: Llavor natural, Fil de coure, paper, pedra, respecte  Dinergia II: Llavor natural, Fil de coure, paper i tinta, vidre, agraïment  Dinergia III: ...