2018

Techniques: Performance, dibuix amb el cos, carbó, saliva i aigua.

Dimensions: diàmetro: 35cm

Acció a la Fundació Valvi en el marc del festival Inundart, Girona

1 de juliol de 2018

Acció a amb de entre per contra segons sense com fins a en part a força de vers des de a causa de igual a diferent de d'acord amb en relació a en procés

de rastres i creences d'identitats estimades.