2014

Techniques: moviment i relació amb i entre els objets trouvés, acció i escultura efímera

Dimensions: de 5cm a 30m de diámetro

sèrie de accions/intervencions improvisades ad hoc

 

 


ad hoc

created or done for a particular purpose as necessary