2019

Accions fotogravades i poesies visuals (sèries continus-discontinus i rius de cel)

Exposició col·lectiva a La Mirada expandida i Can Basté, Barcelona