mireia zantop zigzageja en l'u,
treballa amb els llenguatges visuals i del cos,

en l'art d'acció, relaciona identitats en l'espai/temps de confluència de mirades i intencions

performance participativa a l'espai públic: http://www.lesmireies.com

+ info: hola@mireiazantop.com