mireia zantop zigzageja en l'u,
treballa amb els llenguatges visuals i del cos,

en l'art d'acció, relaciona identitats en l'espai/temps de confluència de mirades i intencions