2019

Tècniques: Escultura d'alabastre

Dimensions: 22 x 20 x 10 cm

Categories: escultura