2009

Dinergia I - Llavors... Dinergia II - Armonia Diatéssaron  Dinergia III - Auria ad infinitum  Materials: Dinergia I: Llavor natural, Fil de coure, paper, pedra, respecte  Dinergia II: Llavor natural, Fil de coure, paper i tinta, vidre, agraïment  Dinergia III: Petxina natural, Fil de coure, pedra de lava, mirall, amor  

"Dinergia: Els processos i patrons bàsìcs de formació i creació, amb els seus límits estrictes i les proporcions àuries omnipresents, ens reflecteixen en petit format la perfecció infinita de l'armonia i presència del tot etern, il.limitat, així com l'absència de fronteres entre ciència, art, filosofia i misticisme."

FESTIVAL MaMa d'Art Contemporani, Madremanya, Girona