Arts Santa Mònica, Barcelona

22/03/2021

Video-acció per a l'Exposició Plurivisions de Felícia Fuster

Realització del vídeo: Adolf Alcañiz

https://tempsarts.cat/felicia-fuster-plurivisions/

Obrint-se camí a partir de la ressonància interna sentida en apropar-me a l’obra de la F.F., l’acció és el bocí d’un moment de pas cap a allò inestable i immaterial. Vol honrar-lo amb la presència i convidar tant els lligams com els llindars entre la lírica del so de sorra i/o seda , i la intuició que es desperta de la mà del ritme imprès en blanc sense negre, en el si del tant sí com no, en l’I/O. Una proposta del mo(vi)ment visible com a vas comunicant i/o acord i/o simbiosi i/o vaivé entre buits i plens. Per veure i viure la forma. L’acció comença i acaba, i alhora desitja traçar el brot d’un parèntesi dins de POESIA, sense article. És la teva i la meva, la del núvol i la de la Felícia.