Can Manyé, Alella

06/03/2019

Les Mireies, projecte artístic i social

Mireia Chalamanch i Mireia Zantop

https://vimeo.com/337385523

De VEU en VEU neix de la necessitat de fer-vos còmplices d’algunes de les més de 3.500 veus que hem recollit fent la performance DONAR VEU al llarg d’aquests 5 ...

Espai públic de 23 municipis del Barcelonès

28/06/2018

(relacions i sexualitat)

Acció-performance i instal·lació col·lectiva fruit de la participació i la reflexió individual generant un diàleg entre espai públic i espai íntim, visibilitzant la diversitat de qualsevol forma de sentir per ...