2018

Acció a la Fundaciuó Valvi en el marc del festival Inundart, Girona

1 de juliol de 2018

2016

Exposició col·lectiva homenatge a Ben Patterson. Galeria Dolors Ventós, Figueres.

Obra-acció iniciada abans de la inauguració, completant-se durant l'exposició.

2014

sèrie de accions/intervencions improvisades ad hoc

 

 

2012

Quadern de viatge pel barri de Sarrià en una primavera. Llibre de la colecció Carnet de Voyage editat per l'Ajuntament de Barcelona.

2010

Arts i lletres de la mà. Exposició amb Rosa Abuchaibe, Gloria Andrade, Pedro Blanco i Javier Quintanilla. Pati Llimona, Barcelona

2008

Acció inèdita realitzada amb Elisabetta Balasso.

2011

Poemes d'Eva Puig. Exposició CTN La Floresta

2009

Dinergia I - Llavors... Dinergia II - Armonia Diatéssaron  Dinergia III - Auria ad infinitum  Materials: Dinergia I: Llavor natural, Fil de coure, paper, pedra, respecte  Dinergia II: Llavor natural, Fil de coure, paper i tinta, vidre, agraïment  Dinergia III: ...

2008

portades de títols de Noah Gordon per a Editorial Roca

2011

Exposició i instal.lació d'obra sobre paper i poemes de Rosa Abuchaibe. Performance, improvisació d'art i poesia amb Rosa Abuchaibe. Vil.la Florida, Barcelona