Espai públic de Manlleu, Torelló, Tona i Vic

2015-12-12

Acció performativa de llarga durada en l'espai públic

per generar reflexió, comunicació i consciència personal i social.

Creació i realització amb Mireia Chalamanc

Categories: performance