Vane Gallery, Newcastle, GB

2017-05-04

Festival FLARE 3

col·lectiu d'investigació d'art d'acció ocells al cap:

Denys Blacker, Natàlia Espinet, Victoria Grey, Helena Hunter, Marta Vergonyós, Sabina Vilagut, Lesley Yendell, Mireia Zantop

https://flare707.wordpress.com/