Fundació Cuixart, Palafrugell

2017-04-29

Festival Flors i Violes.

Introducció i veu: Francesc Oui

http://francescoui.com

 

Sóc a

amb

de

en

Sóc entre

per

contra

Sóc segons

sense

cap

a força de

cos

Sóc en part

des de

fins a

vers

Sóc també

igual a

diferent de

Sóc , a més,

a causa de

al costat de

front a (tu)

en procés.

 

Sóc qui viu, veu, veus, vols veure?

Mireia Zantop

Categories: performance