2018

Tècniques: Performance, dibuix amb el cos, carbonet, saliva i aigua.

Dimensions: diàmetre de 35cm

Acció a la Fundaciuó Valvi en el marc del festival Inundart, Girona

1 de juliol de 2018

Acció a amb de entre per contra segons sense com fins a en part a força de vers des de a causa de igual a diferent de d'acord amb en relació a en procés

de rastres i creences d'identitats estimades.

Categories: acció gràfica